Onderwerpen en hoofdluidspreker

De belangrijkste spreker tijdens de avondconferenties is pater Raniero Cantalamessa.

“Met het oog op de retraite voor mannen van november in Rome, denk ik aan de volgende vier thema’s, gesuggereerd door het feit dat we in die tijd net het feest van Allerheiligen en de herdenking van de doden hebben gevierd, en het feit dat de retraite plaatsvindt alstublieft in Rome, in het hart van de kerk:

  • De universele oproep tot heiligheid van al het volk van God (in het licht van de aansporing van paus Franciscus op heiligheid)
  • Heiligheid in het huwelijk
  • Van de kerk houden
  • Christus heeft de dood overwonnen!
    Fr. Raniero Cantalamessa “

Inschrijfformulier

 

Vader Raniero Cantalamessa, uit de Orde van de Minderbroeders Kleine Kapucijnen, werd geboren op 22 juli 1934 in Colli del Tronto (Italië). Hij werd priester gewijd in 1958. In 1962 behaalde hij een doctoraat in de theologie aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland en in 1966 een doctoraat in de klassieke literatuur aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Aan deze universiteit was hij een volledig professor in de geschiedenis van het oude christendom en decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid.
In de jaren 1975-1981 behoorde hij tot de International Theological Commission.

Na 1975 besloot hij zich te wijden aan pastoraal werk en geestelijke leiding.

In 1979 gaf hij zijn hoogleraarschap aan de universiteit in Milaan op om zich volledig te wijden aan de prediking van het woord van God. Sinds 1980 predikt hij als prediker van het pauselijk huis Advent en Lenten preken voor de paus, kardinalen en bisschoppen in het Vaticaan. De positie van de apostolische prediker werd geïntroduceerd door paus Paulus IV (1555), en paus Benedictus XIV in 1743 vertrouwde hen toe aan de orde van minderbroeders, minder kapucijnen. Vader Raniero ontving als pauselijke prediker op 26 april 2010. de titel van doctor honoris causa van de Universiteit van Macerata.
Elke zaterdag geeft hij commentaar op het zondagse evangelie op de Italiaanse televisie Rai Uno.
Pater Cantalamessa, OFMCap, organiseert retraites, dagen van herinnering en conferenties op verschillende plaatsen in de wereld. Bekend om zijn bijzondere gevoeligheid voor zaken van oecumenisme, wordt hij ook uitgenodigd door de Lutherse en Anglicaanse gemeenschappen. Zijn boeken, vertaald in verschillende talen, bevatten een levende theologie, ontwikkeld op knielend tijdens gebed en aanbidding. Ze zijn doordrongen van de Bijbel en de leer van de kerkvaders.

Inschrijfformulier